Privacy

Privacy statement JADD Uitzendbureau

Deze website wordt beheerd door JADD Uitzendbureau.

Als je gebruik maakt van de website van JADD Uitzendbureau en de producten en diensten die daarop te vinden zijn, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter. Die worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens JADD Uitzendbureau kan verzamelen, waarom we dat doen en wat we met die gegevens kunnen doen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website: het geldt dus voor bezoekers, maar bijvoorbeeld ook als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende jouw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video’s van Vimeo.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van de JADD Uitzendbureau-website, dan laat je soms persoonsgegevens bij ons achter. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

 • Navigatie door de website
 • Invullen van formulieren
 • Aanmelden voor nieuwsbrief

Bij een inschrijving verwerken wij de volgende gegevens:

 • NAW gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • Geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
 • Werkervaring en curriculum vitae (CV);
 • Foto’s en/of video’s;
 • Opleidingen, stages en cursussen;
 • Evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen of assessments;
 • Gegevens over je beschikbaarheid;
 • Gegevens over je mobiliteit, zoals beschikking over eigen vervoer en welke rijbewijzen je hebt;
 • Overige gegevens die van toegevoegde waarde zijn om te beoordelen bij welke functie of bedrijf je het beste past.

Wat doen we met je gegevens?

Op het moment dat je voor ons gaat werken of werkt zullen wij de volgende gegevens verwerken:

 • Aanvullende persoonsgegevens zoals nationaliteit, BSN, ID-bewijs en eventueel een tewerkstellingsvergunning;
 • Gegevens voor de uitvoering van een juiste salarisadministratie;
 • Betalingsgegevens;
 • Overige zaken zoals verlof- en verzuimregistraties;
 • Overige gegevens die van belang zijn voor de personeelsadministratie of HR-gerelateerde zaken zoals noodnummers, burgerlijke staat, gezinssamenstelling ten behoeve van pensioen;
 • Als het noodzakelijk is voor de functie en of bedrijf waar je gaat werken kunnen ook bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden, zoals een verklaring van goed gedrag of medische keuring. Als dit het geval is, dan zullen we jou daar over informeren.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. Wie niets met jouw gegevens te maken heeft, kan er simpelweg niet bij. JADD Uitzendbureau streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie deelt JADD Uitzendbureau jouw gegevens?

JADD Uitzendbureau gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen.

Contact, mailing en/of reclame

Mocht je toch mail of ongewenste reclame ontvangen dan kan je altijd aangeven dat je niet meer wilt dat wij contact met je opnemen. Aan het afmelden zijn nooit kosten verbonden.

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van een van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Je kunt altijd inzicht krijgen in de gegevens die JADD Uitzendbureau over jou heeft. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij JADD Uitzendbureau. Je kunt op basis van de uitkomsten JADD Uitzendbureau ook verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn.

Contactgegevens

De website en de persoonsgegevens die je hier achterlaat worden beheerd door JADD Uitzendbureau. Voor vragen en opmerkingen over dit Privacy Statement kun je altijd contact opnemen via info@jadd-uitzendbureau.nl.

Websites van derden

Dit Privacy en Cookie Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen Privacy statement

JADD Uitzendbureau behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy statement regelmatig na te kijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden geraadpleegd.